Extra Page

A Miniszterelnökség közleménye  

Budapest, 2014. december 9., kedd

 

Aláírták az új paksi atomerőművi blokkokkal kapcsolatos

megvalósítási szerződéseket2014. december 9-én aláírta az

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. és az orosz

Joint-Stock Company Nizhny Novgorod Engineering Company

Atomenergoproekt a Pakson létesítendő két új, egyenként 1200

megawatt teljesítményű atomerőművi blokkra vonatkozó három

megvalósítási megállapodást. A szerződések az új blokkok tervezési,

beszerzési és kivitelezési paramétereit, az üzemeltetési és

karbantartási támogatással kapcsolatos feltételeket, valamint az

üzemanyag-ellátás és a kiégett fűtőelemek kezelésének és tárolásának

részleteit rögzítik. Ezzel egy kedvező, a projekt rendelkezésére

álló finanszírozási kereten belüli szerződést kötött a magyar állam.

Az atomerőművi kapacitás-fenntartással kapcsolatban a magyar

Országgyűlés 2009. március 30-án (330 igen, 6 nem szavazat és 10

tartózkodás mellett) elvi hozzájárulását adta új atomerőművi

blokk(ok) létesítésének előkészítéséhez a jelenlegi paksi

telephelyen.

A 2011 októberében elfogadott Nemzeti Energiastratégia is kiemelte

az atomenergia fontosságát, amikor megfogalmazta, hogy a hazai

villamosenergia-rendszer három fő pillére a szén-, a megújuló- és az

atomenergia.

 

A ma aláírt három egyezmény a 2014. január 14-én kötött magyar-orosz

kormányközi megállapodás, valamint a 2014. április 1-jén létrejött

magyar-orosz hitelszerződés alapján fogalmazza meg a Paks II.

beruházás kulcsfontosságú feltételeit. A június 23-án (110 igen, 29

nem szavazat és 19 tartózkodás mellett) ratifikált hitelmegállapodás

értelmében az orosz fél maximum 10 milliárd euró összegű – a teljes

beruházás 80%-át fedező –, a piacinál kedvezőbb kamatozású állami

hitelt nyújt a magyar fél részére, melyet a magyar fél önrésze

egészít ki. Ez az összességében 12,5 milliárd Euró nagyságú

keretösszeg a Paksi Atomerőmű 5. és 6. blokkjának tervezéséhez,

megépítéséhez és üzembe helyezéséhez szükséges munkálatok,

szolgáltatások és eszközbeszerzések finanszírozására használható

fel. Fontos megemlíteni, hogy a szerződés az árfolyamkockázat

következményeit is kezeli.

A három megvalósítási szerződés mai aláírását hosszú és alapos

tárgyalások előzték meg az orosz Roszatom és a magyar

Miniszterelnökség, valamint az MVM Paks II. Zrt. szakembereinek

részvételével. Magyar oldalról mintegy százezer munkaóra

ráfordítással történtek meg a tárgyalások és készültek el a

megvalósítási megállapodások. A magyar fél eddig is folyamatosan

tájékoztatta és a jövőben is tájékoztatni fogja az Európai

Bizottságot az orosz féllel folytatott tárgyalásokról.

 

Az új blokkok tervezéséről, beszerzéséről és kivitelezéséről szóló,

úgynevezett fővállalkozási szerződés értelmében az orosz fél

kulcsrakész erőművet épít Pakson, amelynek elvárt üzemideje 60 év. A

szerződés hatályba lépését követően az orosz kivitelező megkezdi az

új blokkok helyi adottságokhoz igazított, a megállapodásban foglalt

műszaki specifikációk szerinti tervezését. Ennek során a fő

hangsúlyt a biztonságra kell fektetnie, de fontos szempont az is,

hogy az új blokkok a lehető legalacsonyabb termelési költségek

mellett üzemelhessenek. Az egyezmény ugyanakkor azt is rögzíti, hogy

az új blokkok létesítése során a fővállalkozónak a 40%-os hazai

beszállítói arány elérésére kell törekednie. A szerződésben foglalt

garanciák értelmében a beruházás ütemtervének betartása mindkét fél

közös érdeke. A szerződés tartalmazza a szükséges garanciális

elemeket.

Az üzemeltetési és karbantartási szerződés az elkészült blokkok

üzemeltetésének feltételeit és a majdani karbantartás feladatait

rögzíti. A jövőbeli üzemeltetés és karbantartás során magyar

munkaerőre számítunk, a teljes egészében állami tulajdonú paksi

atomerőmű lesz az új blokkok jövőbeli üzemeltetője.

Az üzemanyag-ellátás és a kiégett fűtőelemek kezelésének részleteit

taglaló szerződés kimondja, hogy Magyarország 20 évig Oroszországtól

vásárolja az üzemanyagot, ugyanakkor a fűtőelem árának meghatározása

a felek által előre rögzített árképlet segítségével történik,

amelyben az orosz fél jelentős kedvezményt biztosított, tekintettel

a hosszú távú megállapodásra. Az orosz fél emellett azt is vállalta,

hogy megrendelés esetén a kiégett fűtőelemeket 20 évig

Oroszországban tárolja vagy feldolgozza, majd visszaszállítja

Magyarországra.

A 2018-ban kezdődő építési munkálatok megkezdése előtt számos

engedély megszerzésére van szükség, amin az MVM Paks II. Zrt.

szakemberei folyamatosan dolgoznak. A telephely-vizsgálati és

értékelési engedélyt 2014 novemberében adta ki az Országos

Atomenergia Hivatal, a környezetvédelmi engedélyeztetés pedig

jelenleg is folyamatban van. A Környezeti Hatástanulmány

benyújtására még 2014-ben sor kerül. A környezetvédelmi

engedélyeztetési eljárás keretén belül ezt követik majd a

magyarországi közmeghallgatások, illetve az Espoo-i Egyezmény

értelmében az előzetesen bejelentkezett országok is részt vesznek a

folyamatban.

A két új atomerőművi blokk a tervek szerint 2025 és 2026 között

kezdheti meg üzemszerű működését. Az orosz fél által biztosított

hitel visszafizetésére az üzembe helyezést követően, de legkésőbb

2026. március 15-től, 21 éven keresztül kerül sor.

A magyar és az orosz fél a továbbiakban is teljes körű tájékoztatást

nyújt a nyilvánosság számára, természetesen az üzleti érdekek

védelmének figyelembe vételével.

Budapest, 2014. december 9.

Dr. Aszódi Attila

Kormánybiztos